REVIZE ELEKTROINSTALACÍ

REVIZE ELEKTROINSTALACE dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6

Proč provádět revize elektroinstalace?

–          revize elektroinstalace jsou jedním z dokladů používaných při kolaudací

–          inspektorát práce Vám může udělit pokutu do výše 2 000 000,-Kč podle zákona 251/2005 Sb. (firemní objekty)

–          platné revize elektroinstalace jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO

–          zamezíte problémům s pojistným plněním v případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem

–          revize elektroinstalace poskytují právní ochranu provozovatele

 Druhy revizí elektroinstalace a revizi elektro rozvodů do 1000 V:

Výchozí revize elektro:

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí většinou u nové elektroinstalace. Výchozí revize je zapotřebí například při kolaudaci, nebo pro nové odběrné místo, kde bude následně umístěn elektroměr.

Pravidelná revize elektro:

Tato revize se provádí u zařízení již používaných. Pravidelnou revizí elektroinstalace se zjišťuje celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Při zhoršení stavu elektroinstalace a zjištění závad, které se musí odstranit, aby se zachoval bezpečný chod elektroinstalace a elektrorozvodů předešlo k úrazům elektrickým proudem.

Mimořádná revize elektro:

Tato revize se provádí po úpravě nebo po opravě elektroinstalace nebo elektrorozvodů.

Většinou tyto revize budou vyžadovány při kolaudaci, změně provozovatelé nebo při kontrole jiného správcovského institutu. Mimořádnou revizí se zjišťuje stav opravené elektroinstalace a jestli bude schopná elektroinstalace bezpečného provozu.

Lhůty revizí elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

                         lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí: 
                                                              druh prostředírevizní lhůty v letech
                                                           základní, normální                  5
                                                     venkovní pod přístřeškem                4
                            studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou,                             prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci                3
               s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu                2
                                   mokré, s extrémní korozní agresivitou                1
                lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem                                                               ohrožených osob 
                                                 umístění elektrického zařízenírevizní lhůty v letech
                                            zděné, obytné a kancelářské objekty               5
      rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiné ubytovací zařízení               3
           prostory určené ke shromažďování více než 250 sob (např. v kulturních a  sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)               2
                           objekty nebo části objektu provedené ze stavebních hmot                                                      stupně hořlavostí C1, C2, C3               2
                                                 pojízdné a převozné prostředky               1
                                              prozatímní zařízení staveniště              0,5

Více zde: https://revizenemec.webnode.cz/revize-elektroinstalaci/