REVIZE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A NÁŘADÍ

REVIZE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A NÁŘADÍ dle ČSN 331600 ed.2

Proč provádět revize elektrospotřebičů?

–          Revize elektrospotřebičů poskytují právní ochranu provozovatele.

–          Revize elektrospotřebičů vyžadují normy a legislativa.

–          Pokud nemáte platné revize, hrozí Vám postih za nedodržení zákona.

–          Zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení.

–          Revize spotřebičů jsou základní podmínkou pro certifikaci ISO.

Testování a kontrola elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodu se provádí v průběhu jeho používání. Ověřuje se bezpečnost elektrického spotřebiče před úrazem elektrickým proudem, provádí se kontrola funkčnosti a spolehlivosti.

Rozdělení elektrických spotřebičů podle druhů užívání:

skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli

skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách atd.)

skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách 

skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atd.)

skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti 

Rozdělení elektrických spotřebičů a nářadí podle třídy ochrany:

třída ochrany I. – se základní izolaci a neživými částmi spojenými s PE

třída ochrany II. – s ochranou živých i neživých části izolace

třída ochrany III. – napájené bezpečným napětím

Lhůty pravidelných revizí a kontrol jsou podle ČSN 331600 ed.2

SkupinaTřída ochranyNepřipevněné spotřebiče držené v      ruce a prodlužovací přívody                                    Ostatní nepřipevněné            spotřebiče
        APřed vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupin jejich užívání
        B             I.        II. a III.                       3 měsíce                       6 měsíců              6 měsíců
        C             I.        II. a III.                       6 měsíců                      12 měsíců             24 měsíců
        D             I        II. a III.                                         12 měsíců             24 měsíců
        E             I.        II. a III.                       12 měsíců             24 měsíců

Více zde: https://revizenemec.webnode.cz/revize-elektrospotrebicu-a-naradi/