REVIZE HROMOSVODŮ

REVIZE HROMOSVODŮ dle ČSN 34 1390, ČSN EN 62 305 ed.2

Proč provádět revize hromosvodů?

–          revize hromosvodů jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci

–          ochraníte vnitřní elektrické sítě před účinky atmosférické elektřiny

–          zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na životě nebo majetku

–          zamezíte  problémům s pojistným plněním v případě požárů či úrazů  

Druhy revizí:

Výchozí revize hromosvodů: Tato revize se provádí při prvním uvedení zařízení do provozu, nebo po celkové rekonstrukci. Výchozí revizi hromosvodu se zjistí, jestli hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu.

Pravidelná revize hromosvodů: U hromosvodů již používaných, touto revizí hromosvodu zjistíte, jestli se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty dostačující. Pravidelnou revizi hromosvodu předejdete nebezpečí poškození Vašeho majetku nebo zdraví. Při neplatné revizi pojišťovna nemusí vyplácet škodné události.  

Mimořádné revize hromosvodů: Po opravě hromosvodů nebo střechy, po úderu blesku. Mimořádnou revizi hromosvodů zjistíte, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen, nebo nedostatky po následné montáži.

Lhůty revizí hromosvodů dle ČSN 331500:

                                             Druh objektu      Revizní lhůty v letech
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3                         2
                                                  ostatní                         4

Více zde: https://revizenemec.webnode.cz/revize-hromosvodu/